pirtec_logo Meny 1 Piraya Automat Fjärr Underhåll Transport Datablad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piraya bottensugare är mycket lätta och därför är de enkla att hantera. Trots sin låga vikt är Piraya bottensugare en av de största bottensugarna på marknaden vad beträffar rengöringskapacitet. Det smarta körmönstret gör Piraya bottensugare snabba och effektiva.

Konstruktionen är enkel och robust, vilket ger hög driftsäkerhet. Den okomplicerade konstruktionen gör också   att Pirayabottensugare är lätta att underhålla. Piraya bottensugare är både energisnåla och säkra att använda. Piraya bottensugare har snabbt roterande borstar och stor sugkraft. Det gör dem väldigt verknings- fulla mot den smuts som samlas på bassängens botten. Pumpen i Piraya bottensugare är så effektiv att det varje minut passerar 800 liter vatten genom det fin-maskiga filtret.

Konstruktionen med tre hjul är gjord för att ge ökat mobilitet och exakthet. Därför är det både enkelt och effektivt att rengöra med en Piraya bottensugare.

 

 Piraya Technology AB • Industrivägen 21, 151 38 Södertälje, Sweden • Phone +46 (0)8 503 879 61 • Fax +46 (0)8 503 879 63
Service +46 (0)8 503 879 62 • info@pirtec.se