pirtec_logo Meny 1 Piraya Automat Fjärr Underhåll Transport Datablad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Med ett enkelt grepp öppnar man filtret för avspolning

Lyft av kåpan för att spola av Pirayan

Med en snabb handrörelse tar man bort borstarna för underhåll

Pumphjulet är lättillgängligt för underhåll på maskinens undersida

 

 Piraya Technology AB • Industrivägen 21, 151 38 Södertälje, Sweden • Phone +46 (0)8 503 879 61 • Fax +46 (0)8 503 879 63
Service +46 (0)8 503 879 62 • info@pirtec.se